VCL en VTL

VCL = VereningingsCompetitieLeider
VTL = VerenigingsToernooiLeider

De VCL is de persoon binnen de vereniging die de competitiedeelname en -organisatie leidt, in nauw overleg met het bestuur verantwoordelijk voor alles m.b.t. de competitie bij TCO. Daarnaast meldt hij of zij de competitieteams aan bij de KNLTB en is eindverantwoordelijk voor juiste en snelle verwerking van de competitieresultaten. De teams geven de resultaten zelf door maar mutaties daarna kunnen alleen nog maar via de VCL. Ook heeft de VCL de contacten met de KNLTB als het gaat over de inhoud, regels etc. inzake de competitie. 

VCL TCO
De VCL van TCO is Marielle Monderman
Neem contact op met de VCL via [email protected].

Ook VCL worden?
Binnen TCO zijn er (in verhouding tot de grootte van de club) veel competitieteams, in het voorjaar bijna 20 teams. Het is fijn, dat dit werk niet allemaal bij een VCL ligt.
Om VCL te worden moet een korte cursus worden gevolgd, deze wordt betaald door de club. In deze cursus leer je alles over het competitiereglement en de speelsterktebepaling en krijg je praktische tips voor de organisatie van de competitie. Het behaalde certificaat blijft vijf jaar geldig.

En wie wil er VTL van TCO worden?
TCO heeft de ambitie om in 2019 een open toernooi te organiseren. De mensen van het WAC gaan dit organiseren. Maar voor de organisatie van een dergelijk toernooi is een verplicht om een Verenigingstoernooileider te hebben.

De cursus Verenigingstoernooileider is bedoeld voor verenigingsleden, die zich (willen) bezighouden met de organisatie van toernooien in de ruimste zin van het woord. Bij het organiseren van een KNLTB-goedgekeurd toernooi (een open toernooi of een ranglijsttoernooi) is het hebben van een geldig VTL-certificaat verplicht.

In deze cursus leer je alles over het algemene toernooireglement en geven we je praktische tips voor de organisatie van een toernooi. Raadpleeg het document onderaan deze pagina voor alle informatie.

VTL-basiscursus
Voor het aanmelden van de VTL-basiscursus stuur je een bericht naar de ledenadministratie.