Taken commissies

TCO heeft de werkzaamheden die binnen de vereniging voorkomen verdeeld over diverse commissies. Iedere commissie heeft haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Tijdens de jaarlijkse ALV presenteert elke commissie het resultaat van de werkzaamheden van het voorliggende jaar.

Zonder deze commissies kan TCO niet goed functioneren!

Hieronder wordt kort uiteengezet wat de taken van de verschillende commissies zijn. Indien jij interesse hebt om deel van een commissie uit te maken, ook al is het maar 1 activiteit, neem dan contact op met de commissie. De contactgegevens kun je vinden in de KNLTB Clup App ("zoek clubleden").

Kantinecommissie
Deze commissie is verantwoordelijk voor het beheren van de kantine en zorgt voor het kantinerooster. Gezelligheid en ontmoeting staan hierbij voorop! 

Alle leden, behalve commissieleden, worden volgens schema ingedeeld voor een kantinedienst.  Bij verhindering dien jezelf voor vervanging te zorgen. De kantinedienst is eventueel af te kopen voor 20 euro.  

Als je kantinedienst hebt, hou dan rekening met het volgende:
* Schenk bewust (NIX18) en geen (eigen) kinderen achter de bar i.v.m. de vergunning volgens het wettelijk voorschrift.
* Na afloop de kantine schoon achterlaten.

Onderhoudsgroep (OHG)
De OHG bestaat uit actieve leden die iedere vrijdag het nodige werk te verzetten. er is altijd genoeg te doen en het zou dan ook mooi zijn als nog één of twee vrijwilligers bijkomen. 
De OHG heeft de parkcoördinator (Auke Veenstra) als centraal aanspreekpunt. Voor vragen en/of opmerkingen over het tennispark kunt u met hem/haar altijd contact opnemen.De OHG houdt zich bezig met het onderhoud van het kantinegebouw, het park en de gravel- en kunstgrasbanen.In een gemoedelijke en gezellige sfeer onderhoudt deze groep ons mooie sportterrein. Iedere hulp wordt door deze groep wordt enorm gewaardeerd, evenals een woord van dank als u ze tegenkomt.

 

Wedstrijd- en activiteitencommissie (WAC)
De wedstrijd- en activiteitencommissie houdt zich bezig met de coördinatie van de toernooien op en rondom onze vereniging. Zoals  het openingstoernooi, clubkampioenschappen, snerttoernooi e.d.
Wij streven ernaar om weer veel leden naar de tennisbaan te krijgen of het nu bij het tossen op maandagmiddag-avond en woensdagochtend is of bij de toernooien. Deze commissie heeft een sterk coördinerende rol en zal voor een toernooi en de aanloop daar naar toe hulp van anderen nodig hebben. Ieder jaat worden de competitieteams benaderd om de clubkampioenschappen mede te organiseren.

 

PR en publiciteit
De PR & Publiciteitscommissie richt zich op alle communicatie voor zowel binnen de vereniging als naar buiten toe. Hieronder valt het beheer van de website en het versturen van de nieuwsbrieven evenals het contact leggen en onderhouden met lokale media, zodat onze sport en club gepromoot wordt. Ook de introductieavonden van de nieuwe leden wordt door deze commissie verzorgd.

 

Sponsoring / Club van 50
De club van 50 houdt zich bezig met het vinden van personen die in de vorm van een bijdrage van € 50,- aan TCO de club een warm hart toedragen.Vanuit deze club is het voor TCO mogelijk om extra dingen voor de vereniging te doen die anders niet mogelijk zouden zijn geweest.Daarnaast is deze commissie druk in de weer met het vinden van bedrijven en personen die sponsor van TCO willen worden. Dit vaak in ruil voor producten of financiële middelen die we als vereniging goed kunnen gebruiken. Ook zal de sponsorcommissie /Club van 50 commissie zich inzetten om daar waar nodig en mogelijkheden liggen subsidieaanvragen dan wel eenmalige bijdrage vragen aan bedrijven / instellingen / gemeente om middelen te vergaren voor het verbeteren van het park.

 

Jeugdcommissie
De hoofdtaak van de jeugdcommissie is de jeugdleden te enthousiasmeren, zodat ze plezier in tennis krijgen en houden. Deze commissie is hard op zoek naar vrijwilligers die de jeugd als toekomst van onze vereniging zien. Op dit moment wordt door het bestuur in overleg met de nieuwe trainer gekeken of en hoe deze commissie op poten gezet kan worden. 

Er is een vacature, help je mee??

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 516 514 700

T.C. Oosterwolde

Jardingapad 2
8431MR Oosterwolde

KVK-nummer

40000358