Baan onderhoudsreglement

BAAN (ONDERHOUDS) REGLEMENT

1. Algemeen: De banen mogen alleen worden betreden met schoeisel, dat speciaal voor tennis is ontworpen en dat het speelvlak van de tennisbaan niet kan beschadigen. Dit betekent dat de zool vlak dient te zijn, doch een ingewerkt profiel mag hebben, waarbij de afzonderlijke profielranden niet verder uit elkaar mogen liggen dan maximaal 2 millimeter. Let op bij aankoop van schoenen: Niet elke sportschoen is een tennisschoen, en niet elke tennisschoen is een gravelschoen!

2. Algemene verzorging: Tijdens een partij dient men eventuele ontstane oneffenheden (bv. door een sliding, harde afzet of draai) terstond dicht te schuiven en aan te stampen.(dus niet wegvegen!) Vooral in het begin van het seizoen dient men hier zorgvuldig op te letten! Pas er op, dat er geen voorwerpen op de sproeiers van de sproei-installatie komen te liggen, omdat dit grote schade kan aanrichten als de installatie in werking treedt.

3. Slepen: Men dient de baan na het einde van de toegestane speeltijd zorgvuldig te slepen, en (in het begin van het seizoen) te walsen. Dit dient ook te gebeuren voordat de automatische sproei-installatie aan gaat. ( De tijden staan vermeld op het informatiebord bij de ingang van de kleedkamers.) Het slepen gaat als volgt: Men neemt het touw van de haak en volgt de betonnen rand achter de baan tot aan het hek of het midden van twee banen. Daarna draait men 180 graden en veegt een evenwijdige baan dichter bij het net, waarbij de vorige baan enigszins wordt overlapt. Hierbij moet de balk van het net een beetje schuin worden getrokken, waarbij de kant het dichtst bij het net, het verst van je af is. (Dit bevordert dat de losse gravel zich naar het midden van de baan verzamelt.) Zo veeg je evenwijdige banen tot het net is genaderd, waarna je het net terug brengt naar de haak waaraan je het touw weer bevestigt. Overigens is het toegestaan in plaats van in horizontale banen, het veld in verticale banen te slepen, zolang maar het gehele speelveld wordt afgehandeld. Men heeft in principe 40 minuten speeltijd en daarna 5 minuten om de baan te verzorgen. Het is dus ook niet toegestaan om, als men de baan betreedt, tegen de voorgangers te zeggen dat ze niet hoeven te slepen; Je had hen er 5 minuten eerder op dienen te wijzen dat hun speeltijd om was!

4. Regen: Hoewel het is toegestaan door te tennissen als het zacht (mot)regent, dient men te stoppen als de baan begint te glimmen of te plakken. Bij twijfel stoppen! Alleen in dat geval mag de baan dan niet worden gesleept. Dit mag pas weer als de baan weer helemaal droog is. Als er zich na een bui plassen hebben gevormd, mag men zelf niets ondernemen om opdrogen te bevorderen! Behalve dat er in ieder geval slechts minimale tijdwinst is te behalen, zullen er zich bovendien bij een volgende bui eerder plassen vormen, zodat het er op de lange duur alleen maar minder op wordt. Er kan hierop een uitzondering worden gemaakt, in geval van een toernooi of competitie, maar dan alleen door inzet van een commissielid!

5. Droogte: Aangezien de automatische sproei-installatie slechts 3 keer per etmaal aanslaat (let op de sproeitijden), dient men zelf de baan met de hand te sproeien als het weer hiertoe aanleiding geeft. Dit is het geval als de baan wittig uitslaat, stuift of stoffig is. (Bij twijfel sproeien!) Dit sproeien gaat als volgt: In de meterkast, tussen de kleedkamers, zit onder heuphoogte een grote draaiknop, die als het goed is op 1 staat. Deze draait u naar rechts tot hij op 2 staat. De pomp slaat dan aan! Hierna wordt de slang afgewikkeld tot er voldoende lengte is om de gehele lengte van het veld te beslaan. Pas op voor knikken en/of knopen in de slang. Daarna kan de kraan worden opengedraaid. (sproeier schuin omhooghouden en van je af richten). Je loopt dan, op 1 speelhelft, in grote, daarna steeds kleiner wordende cirkels, met je rug naar het midden, met de sproeier schuin omhoog naar buiten. Er mogen zich hierbij geen plassen vormen. Is dit toch het geval, dient er met spelen te worden gewacht tot deze zijn opgedroogd. Als het veld voldoende is bevochtigd moet de kraan worden dicht gedraaid en de knop in de meterkast weer op 1 (of op 0; indien dit de eerdere stand was). Leg de slang met lange lussen terug op de houder, zodat niemand er over kan struikelen.

6. Vorst: In het begin van het seizoen en in de winter kan het gebeuren dat het vriest. Als de banen hard bevroren zijn, zou men er op mogen tennissen, indien dit vooraf met de groundsman of een commissielid is overlegd. Als de netten er af, of de hekken op hangslot zijn, mag men het veld NIET betreden. Na een vorstperiode, mag men het veld niet betreden tot de groundsman de banen voldoende heeft gewalst en op het mededelingenbord heeft aangegeven dat men weer kan tennissen. (eventueel met aanvullende instructies). Bij twijfel niet op het veld, maar overleggen met de groundsman of het bestuur. Overtreding van dit gedeelte zal worden opgevat als moedwillige vernieling van de baan!

7. Voorjaar: Elk voorjaar worden de banen geheel losgefreesd en van nieuw gravel voorzien, waarna er voor de groundsman en zeer welkome vrijwilligers een tijd van enkele weken zwaar werken aanbreekt, waarin de banen zoveel mogelijk moeten worden gesleept, geveegd, gesproeid en vooral gewalst. Hierna, hopelijk voor aanvang van de competitie, kan er op de banen worden getennist. Maar ook dan, zijn de banen nog zeer kwetsbaar, zodat van de leden mag worden verwacht dat ze hiermee rekening houden. (Niet te wild en vooral niet glijden!). Bovendien is ieder verplicht(!), de banen na het slepen te walsen! Is men hier lichamelijk niet toe in staat, vraagt het dan een ander. Dit walsen gaat als volgt: Je zoekt de wals op! Je rolt hem naar je eigen baan, die je dan in de breedte ongeveer 1,5 meter voor en 2,5 meter achter de achterlijn walst, in elkaar overlappende banen. Zorg ervoor, hierbij de achterlijn niet te raken, omdat deze dan lostrilt en/of te diep wegzakt. Daar, waar de wals over de tramrails gaat, moet je wel eerst de lijnen schoon vegen. WAARSCHUWING! De wals is zwaar. Eenmaal in beweging is hij moeilijk te stoppen. Niet te snel! En pas op je voeten! Deze regels gelden tot op het mededelingenbord anders wordt aangegeven!

8. Medeverantwoordelijkheid: Het bestuur en de baancommissie gaan er van uit dat alle leden hun best doen de banen in een zo goed mogelijke conditie te houden, omdat dit het speelplezier voor allen bevordert en de club tijd en geld bespaart. Voelt u zich dan ook niet geremd om in voorkomende situaties anderen op deze regels en instandhouding ervan te wijzen.

9. Vragen: Met vragen over bovenstaande, of andere met de tennisbaan verband houdende zaken, kunt u bij de onderhoudsgroep terecht.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 516 514 700

T.C. Oosterwolde

Jardingapad 2
8431MR Oosterwolde

KVK-nummer

40000358