Vacatures bestuur

Wie wil het stokje overnemen?

Inmiddels zit de huidige penningmeester, Eric, bijna 4 jaar in het bestuur en zit zijn termijn erop. Hij maakt dan ook graag plaats voor zijn vervanger. Hieronder een globale omschrijving van alle leuke en interessante werkzaamheden.

De penningmeester Is verantwoordelijk voor het financiële beleid en daaruit vloeien de volgende verantwoordelijkheden en werkzaamheden uit voort;
* Eerst verantwoordelijke voor het financiële beleid en beheer van de vereniging;
* Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies;
* Stelt een jaarlijkse begroting op en controleert deze;
* Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag;
* Doet in overleg met het bestuur een voorstel voor de jaarlijkse contributie en legt dat voor aan de ALV;
* Beheert bankrekeningen en verwerkt alles in de boekhouding (E-Boekhouden);
* Int de contributie;
* Int de sponsoropbrengsten;  
* Betaalt de rekeningen;
* Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording hiervan;
* Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld;
* Pleegt overleg met de kascontrole commissie ter voorbereiding van de ALV; 

De penningmeester werkt met KNLTB.Club en dit systeem sluit naadloos op de ledenadministratie. Daarom vragen wij van de penningmeester ook de ledenadministratie voor zijn/haar rekening mee te nemen. Practisch is dit prima te combineren.

Met de ledenadministratie ben je verantwoordelijk voor de administratieve verwerking van de leden, zowel op verenigingsniveau als bij de KNLTB.  

* Geeft mutaties van leden of verenigingsgegevens door aan de KNLTB middels KNLTB.Club;
* Eerste aanspreekpunt voor (potentiële) nieuwe leden;
* Vraagt tennispasjes aan en laat leden weten waar deze opgehaald kunnen worden;
* Zorgt (in de rol van penningmeester) voor de facturatie van de contributie.

Na het lezen van deze vacture heb je vast vragen. Stel ze dan gerust aan Eric van der Schuit.