Woord van de voorzitter, mei 2019

Beste tennisvrienden,

Het voorjaarsseizoen loopt al tegen het einde en tijdens de competitie is het vaak gezellig druk op het park. Mooi om te zien, dat een aantal teams tot nu toe "goede zaken hebben gedaan!". De banen liggen er prima bij en ook de LED-verlichting is een aanwinst voor TCO. De komende weken kunnen we nog genieten van de laatste wedstrijden van de voorjaarscompetitie en in de weken daarna volgen de clubkampioenschappen en daarna, eind juni, het Open KNLTB Koelvisie toernooi van TCO.
Het is goed om je daarnaast nog op de hoogte te stellen van andere zaken die ook actueel zijn.

Zomer Challenge
Eén van de speerpunten van TCO dit jaar is het verhogen van het ledenaantal. De afgelopen maanden is het leden aantal gegroeid naar 162 leden (148 op 1 januari). Heel mooi natuurlijk maar toch gaat het ons nog niet snel genoeg. Komende zomer wordt er tegen een gereduceerde prijs van 35 euro een abonnement voor 3 maanden aangeboden. Deze zomer challenge is vooral gericht op sporters die zomerstop hebben en graag door willen sporten. Ze kunnen dan onbeperkt gebruik maken van de banen en krijgen 2 tennislessen. Ken je iemand in je omgeving die kennis wil maken met tennis attendeer hem/ haar dan op de mogelijkheid om dit de maanden juni, juli en augustus uit te proberen. Hier de LINK voor meer info.

Tennispark en Kantine
Vanaf dit voorjaar is ons tennispark rookvrij, er mag nu niet meer op het park gerookt worden, op diverse plaatsen is dit prachtig aangegeven. Een prima ontwikkeling en ik hoop dat we ons er samen aan gaan houden. LINK
De sleutel van de kantine hoeft, wanneer je gebruik wilt maken van de kantine, niet meer opgehaald te worden bij de coördinator maar zit in de sleutelkluis bij de schakeling van de baanverlichting. De code van de kluis is op te vragen bij de coördinator, deze geeft dan indien nodig nog wat uitleg over het gebruik en verbruik in de kantine.
Het uitsluitend betalen met pin is vanwege veiligheidsredenen vanaf begin dit seizoen versneld ingevoerd. Op enkele kleine incidentjes na verloopt het naar wens. Na de competitie gaat de kantinecommissie samen met het bestuur bovenstaande veranderingen evalueren, graag horen we reacties van jullie hoe jullie de wijzigingen ervaren en of er nog ideeën zijn om het beheer van de kantine nog verder te verbeteren.
De huidige AED was na 10 jaar aan vervanging toe, het bestuur heeft besloten, ondanks dat het een behoorlijke investering is, de AED dit voorjaar te vervangen, binnenkort hangt er dus een nieuwe AED.

TCO Koelvisie toernooi
Eindelijk, na jaren is het zover, we hebben weer een open KNLTB tennis toernooi in Oosterwolde.
Van 27 juni tot en met 30 juni wordt op meerdere niveaus een dames-, heren- en gemengd dubbel toernooi georganiseerd. De voorbereidingen lopen voorspoedig en we zien uit naar
dit toernooi. Je kunt je via onze website opgeven. Het toernooi is laagdrempelig en zeker de moeite waard, alleen al omdat het "thuis" is, misschien wel je eerste KNLTB toernooi bij TCO te spelen.
Het beloofd in ieder geval een prachtig toernooi te worden!

Sponsorgroep
In de toekomstvisie van TCO is benoemd dat we de komende jaren onze accommodatie goed willen onderhouden en nieuwe ontwikkelingen in de gaten willen houden. Na de succesvolle afronding van het project LED-verlichting, richt de sponsorgroep zich nu op een volgend project.
Er wordt momenteel onderzocht of we met behulp van diverse subsidies het tennispark onder andere kunnen verrijken met een Padelbaan. Padel is de snelst groeiende sport in Nederland en is een combinatie van squash en tennis.
Het plan is om één van de kunststofbanen om te bouwen tot Padelbaan. Deze investering is onderdeel van het meerjarenplan van het groot onderhoud van het park. Ook wordt er samen met de gemeente onderzocht of het gebouwen complex op bepaalde dagdelen gebruikt kan worden voor andere doelgroepen, het sportcomplex krijgt daarmee een meer open karakter. We willen daarmee een maatschappelijke bijdrage leveren om de “gemeenschap in beweging” te krijgen. Om bovenstaande te realiseren zullen we wel zorg moeten dragen voor meer baten, de nieuwe activiteiten moeten “zelfsupporting” zijn. Inmiddels is de eerste subsidie aanvraag de deur uit, later hierover meer over deze plannen.

Bovenstaande onderwerpen zijn op dit moment het meest in het oog springend. Indien je hierover nog vragen of opmerkingen hebt, dan horen we het graag. In ieder geval wenst het bestuur de competitieteams succes voor de nog 2 te spelen rondes. En het succes wensen, geldt zeker ook voor Harold, Daan en Edwin die erg druk zijn met de voorbereiding voor het Koelvisie Toernooi.

Sportieve groeten,


Geert Sibma,
voorzitter