Nieuwsbrief mei 2018

Beste tennisvrienden,

De voorjaarscompetitie zit er al bijna weer op.  De onderhoudsgroep heeft geweldig werk verricht door de banen tijdig in prima conditie te hebben. De weergoden zijn ons tijdens de voorjaarscompetitie gunstig gezind en hebben meestal voor prachtige tenniscondities gezorgd. Na de vele kampioenen vorig jaar is het maar de vraag of dat mooie resultaat weer gehaald kan worden… Inmiddels kun je je alweer inschrijven voor de najaarscompetitie (zie oproep verder in deze nieuwsbrief).

Ook de diverse commissies hebben afgelopen tijd niet stilgezeten. De sponsorgroep heeft vergevorderde plannen met het realiseren van Led-verlichting op de gravelbanen. De Rabobank heeft hier maar liefst € 7.500,-voor beschikbaar gesteld. De sponsorgroep is druk bezig nog meer sponsoren te vinden, zodat dit project doorgang kan vinden.  De Poiesz- muntenactie voor de jeugd heeft bijna € 1.000,- opgeleverd en ook de VZ-actie bij de Albert Heijn loopt nog steeds door. Ik hoop dat alle leden die hier hun boodschappen doen ons helpen om ook van deze actie een succes te maken!

De WAC heeft een aantal mooie activiteiten op stapel staan. Na afloop van de competitie worden in de week van 12 juni de clubkampioenschappen enkel gespeeld en de week daarop de clubkampioenschappen dubbel. Geef je dus op, zodat we er twee leuke toernooien van kunnen maken (zie voor meer info verder in deze nieuwsbrief).

Van de trainingen wordt op dit moment goed gebruik gemaakt. Ook zijn er weer meer jeugdleden aan het lessen. Samen met trainer Freek Bekhof probeert het bestuur de jeugdcommissie weer nieuw leven in te blazen.

Verder zijn we druk in de weer om ons ledenaantal te vergroten met aantrekkelijke lidmaatschapsaanbiedingen (volgend uit onze nieuwe visie die is gepresenteerd op de laatste ALV).

Kortom, TCO bruist van de energie, er zijn ambities en uitdagingen genoeg waar we als bestuur en commissies enthousiast mee bezig zijn! Mocht je bij één van deze activiteiten willen helpen, laat het ons dan weten!

Geert  Sibma
Voorzitter TCO