Nieuwsbrief maart 2018

Beste tennisvrienden,

Na toch nog een korte hevige winter komt het voorjaar er nu echt aan. Voor veel tennisliefhebbers betekent dit ook dat het weer gaat kriebelen. Het voorjaarsseizoen staat voor de deur; weer heerlijk buiten tennissen. Afgelopen maanden hebben het bestuur en de diverse commissies zeker niet stilgezeten. Ze zijn al enthousiast bezig met hun vrijwilligerstaken om er samen een geslaagd jaar van te maken.

Terugblik ALV
Op de goedbezochte algemene ledenvergadering in januari is de concept- toekomstvisie van de club voor de komende jaren toegelicht. Met de diverse commissies gaan we deze visie verder ontwikkelen. We willen een sportieve en duurzame club zijn waar iedereen gewaardeerd wordt en zich thuis voelt. Een belangrijk item in de toekomstvisie is ook het slinkende ledenaantal, maar vooral hoe buigen we die dalende tendens om. Ledenbehoud en ledenwerving heeft de komende jaren een hoge prioriteit. Het aantal leden bepaalt ook het aantal banen die op termijn nodig zijn. Met het oog op (toekomstige) investeringen zullen hier dan ook verantwoorde keuzes in gemaakt moeten worden. De diverse commissies hebben op de vergadering hun ideeën en plannen toegelicht. Zoals de ideeën van de sponsorgroep om de energiekosten te reduceren en de plannen van de onderhoudsgroep betreffende het onderhoud van de gravelbanen. Ook alle andere commissies zijn enthousiast bezig met organiseren om samen een fijne club te blijven. Ook onze nieuwe trainer Freek Bekhof heeft plannen  toegelicht. Op de site kan iedereen deze lezen en ook hoe je je voor training kunt aanmelden. Tijdens de vergadering is besloten de contributie iets te verhogen.

Open dag en openingstoernooi; neem potentiële nieuwe leden mee!
Op 24 maart houden we van 10:00 tot 14:30 uur een Open Dag op ons tennispark. Die dag is er van alles georganiseerd. Dit jaar werken we samen met sportcentrum Impuls die gratis health checks aanbiedt aan geïnteresseerden. Alle leden kunnen deze dag hun nieuwe tennispas afhalen en deelnemen aan het openingstoernooi. Neem vooral je kennissen, buren of vrienden mee! Er zijn diverse aanbiedingen voor potentiële nieuwe leden. Ook voor de kinderen zijn er leuke activiteiten.

Voor de onderhoudscommissie is het nog een hele klus om de gravelbanen voor de opening weer op orde krijgen. Komende vrijdag gaat de onderhoudsgroep het park opknappen voor de Open Dag en zou daar heel goed extra handjes bij kunnen gebruiken. Ben je in de gelegenheid kom dan ’s ochtends naar het park of meld je vast aan bij Auke Veenstra.

Sponsoractie Poeisz en AH
Momenteel loopt bij de Poiesz de Jeugdsponsoractie. We willen jullie vragen om deze sponsormunten vooral in onze koker te doen. Ook bedanken we de vele leden die meegedaan hebben aan de VZ-actie van de Albert Heijn. Van de opbrengsten van dit soort acties kunnen we mooie dingen doen.

In het afgelopen jaar is met succes het betalen met pin geïntroduceerd. We willen iedereen vragen daar voortaan gebruik van te maken. Momenteel onderzoeken we of we gebruik gaan maken van het digitaal afhangbord. Op de KNLTB-clubapp kun je dan zien of en wanneer er banen vrij en bespeelbaar zijn. Deze banen kun je dan reserveren via de app.

Ambities genoeg waar we als bestuur en commissies enthousiast mee aan de slag zijn gegaan. Graag vernemen wij jullie feedback en zelfs liever nog jullie concrete input. Dus heb je affiniteit met een van de commissies of activiteiten schroom dan niet en laat weten welke bijdrage je zou willen leveren.

Met vriendelijke groeten,
 
Namens het bestuur
Geert Sibma