Nieuwsbrief juli 2018

Beste TCO leden,

Sommigen zijn al op vakantie (geweest) en andere gaan met vakantie. Het is deze week met 30+ graden erg warm en we zitten dan ook écht in de zomerperiode.  Een mooi moment om het eerste deel van het seizoen af te sluiten met deze nieuwsbrief. Na de ALV begin van dit jaar hebben wij, tezamen met alle vrijwilligers, niet stilgezeten en zijn er mooie dingen gerealiseerd. Het is goed om dit nog even de revue te laten passeren;

  • In februari is de Poiesz actie gestart en hebben wij gezamenlijk gespaard voor TCO. Het resultaat was het mooie bedrag van € 827,- waarbij een aantal senior- en jeugdleden een zaterdag in de winkel hebben geholpen om nog een extra boost te geven aan de opbrengst! Daarnaast heeft de AH-actie met de VZ-jes de club € 162,- opgeleverd. Wij bedanken Poiesz en Albert Heijn voor deze bijdrage!
  • Op 24 maart was de drukbezochte open dag. Nieuw hierbij was de samenwerking met Sportcentrum Impuls met de Healthcheck en Freek Bekhof die tennisles heeft gegeven. Dit was een mooie dag dat meerdere nieuwe leden heeft opgeleverd.
  • Hierna is Freek gestart met de lessen voor de nieuwe en bestaande leden. Eerst alleen op vrijdag maar met het grote aantal aanmeldingen, zal in overleg met Freek worden gekeken naar een extra lesdag.
  • Begin april is gestart met het digitale afhangbord. Hiermee kan ieder lid vanaf zijn/haar ClubApp thuis al de baan afhangen of natuurlijk op een simpele wijze op de tennisbaan zelf.
  • Tevens is gestart met het dienstenrooster in de ClubApp; op deze wijze is het nog makkelijker om (openstaande)diensten zelf in te plannen en de agenda te beoordelen.
  • In juni is Jacolien Visscher aangesteld als vertrouwenspersoon binnen TCO en we hopen oprecht dat Jacolien hiervan verder geen werk heeft.
  • In de maand juni zijn ook de enkel- en HD/DD clubkampioenschappen gehouden. Na twee weken sportieve en interessante partijen mogen Ronald, koppel Jacco/Dene en koppel Annet/Francisca zich de clubkampioen noemen. Wij danken nogmaals de organiserende teams voor de goede organisatie (en af en toe improvisatie)!
  • Recent is de nieuwe website van TCO gelanceerd. Zowel voor leden als potentiële leden en andere geïnteresseerden hopen wij nog meer (actuele) informatie te geven. Mooie bijkomstigheid is, dat de website 1 op 1 aansluit op de ClubApp.
  • Daarnaast heeft een groep van vrijwilligers de afgelopen maanden op verzoek van het bestuur erg hard gewerkt aan het verkrijgen van subsidies voor de aanschaf van LED baanverlichting. Na veel vergaderingen, invullen van aanvragen en gesprekken met leveranciers heeft dit uiteindelijk een bijzonder mooi resultaat opgeleverd; Rabobank € 7500,-, Stichting Bank Bercoop € 3516,16 en van de Rijksoverheid € 6464,09. Het resterende verschil legt TCO bij waarbij de kosten weer snel worden terugverdiend door een aanzienlijk lagere stroomrekening. Wij danken Auke Veenstra, Anne Rooks, Christiaan de Jong, Henk de Vries, Jaap Hoeksma en Ron Bakker voor hun inspanningen en dit mooie resultaat. U wordt van de verdere ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
  • Vanaf 1 januari 2018 hebben zich 12 nieuwe leden bij TCO aangesloten. We vertrouwen erop dat we deze opgaande lijn doorzetten!

Al met al kunnen we terugkijken op een mooi eerste half jaar waarin we zowel sportief als zakelijk goede resultaten hebben behaald. We gaan nu eerst met z’n allen op vakantie en wij willen als bestuur deze positieve trend verder doorzetten.
Nu de batterij opladen om straks weer te starten met het mixkampioenschap, het Stellingwerftoernooi en de najaarscompetitie. Wij wensen jullie allen een fijne vakantie en treffen je graag weer bij TCO!

Met vriendelijke groet en mede namens het bestuur,

 

Geert Sibma