Nieuwsbericht na ALV

05 maart 2019


Op 12 februari was de Algemene Leden Vergadering (ALV) en het is goed om een aantal zaken met iedereen te delen.

Twee nieuwe bestuursleden benoemd
Femke Aarnink en Dana Brik zijn benoemd in het bestuur in de vacatures van Corry Los en Linda de Jong die aftredend waren. Dana is secretaris en Femke algemeen bestuurslid.
Corry en Linda zijn bedankt voor hun inzet afgelopen jaren.

Rookvrij park
In de vergadering was een ingekomen vraag of TCO ook een beleid maakt op roken op het park. Hieruit kwam in de vergadering een brede behoefte naar voren naar een rookvrij park. Na stemming werd unaniem besloten het gehele park rookvrij te maken.
Met de onderhoudsgroep wordt bekeken op welke wijze dit kenbaar wordt gemaakt. Je moet hierbij denken aan borden die bij de ingang komen om het rookvrije park kenbaar te maken. In de praktijk zal dit betekenen, dat alleen nog maar gerookt kan worden op de openbare weg (Jardingapad). Later meer...

Nieuwe trainer
Vlak voor de ALV heeft Freek Bekhof van Tennisschool Inntenns kenbaar gemaakt te stoppen met lesgeven vanwege een andere baan in de accountancy. Het bestuur vindt dit erg jammer en is hard bezig met het aantrekken van een nieuwe trainer die per april de lessen bij TCO kan gaan verzorgen. Wij zijn in gesprek met Joachim Minnaert (Tennis Academie Advantage) voor een compleet aanbod voor zowel Senioren als Junioren. Ook omdat het tennisseizoen bijna start, komen wij hier snel op terug!

All-Inn abonnement Junioren
Om tennis nog interessanter te maken voor jongeren, is TCO voornemens om voor deze groep een interessant All-Inn abonnement aan te bieden. Voor een vast bedrag per maand kan het lid gebruik maken van de banen, krijgt les, doet mee met competitie etc. etc.
De invulling hiervan wordt op zeer korte termijn verder concreet gemaakt met de nieuwe trainer. 

AED bevoegden
In de ALV kwam een oproep van Raymond Jansen voor leden die de AED-groep willen versterken en hiervoor een cursus hebben gedaan of willen doen. Veel leden hebben zich hiervoor aangemeld. Mocht er nog meer belangstelling zijn, geef dit dan aan via [email protected] Wij zorgen ervoor dat dit bij Raymond terecht komt.

Oosterwolde Koelvisie Open 2019
Noteer alvast 27 juni t/m 30 juni in uw agenda voor de deelname aan dit open KNLTB toernooi!
Door een groep enthousiastelingen (Harold Meijer, Edwin Wijnia en Daan Pattikawa) worden op dit moment allemaal voorbereidingen getroffen om weer een KNLTB toernooi bij TCO te organiseren. Ook hiervoor geldt; later meer!

KNLTb Club App
Gebruikt u deze App nog niet voor al de relevante tenniszaken van TCO? Denk hierbij aan het lezen van nieuwsberichten, baan afhangen, zoeken van leden, stand competitie etc. etc.
Stuur dan even een mailtje naar Eric van der Schuit ([email protected]). Hij stuurt dan een mailtje met inloggegevens. De App is beschikbaar voor Apple en Android.

Betalen met PIN
Vriendelijk verzoek van de penningmeester is "alleen in geval van nood" met contant geld te betalen. Betalen met brief- en muntgeld kan nog wel maar in het kader van veiligheid en gemak/kosten is het verzoek om alleen met PIN te betalen. 
Dank voor uw medewerking!

Tot zover de zaken die voor een ieder van belang zijn. Indien er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we het graag.

Bestuur TCO

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 516 514 700

T.C. Oosterwolde

Jardingapad 1A (geen postadres)
8431MR Oosterwolde